Ο Περιηγητής σας είναι πολύ παλιός με αποτέλεσμα να μην είναι πλήρως συμβατός. Μάθετε περισσότερα.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Συγκατάθεση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Δηλώνω ότι δίνω την ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και με πλήρη επίγνωση συγκατάθεση μου στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ), όπως συλλέγει, φυλάσσει και επεξεργάζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (Προσωπικά Δεδομένα) που με αφορούν, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 2016/679 και την εκάστοτε εν ισχύ εθνική Νομοθεσία, όπως αυτά εκάστοτε τροποποιούνται.

Έχω ενημερωθεί ότι:

- Η ΕΚΚ θα συλλέγει, φυλάσσει και επεξεργάζεται σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή Προσωπικά Δεδομένα που με αφορούν, για το χρονικό διάστημα που απαιτείται σε σχέση με την εξέταση των αιτήσεων πρόσληψης.
- Τα δεδομένα αυτά μπορεί να είναι: ονοματεπώνυμο, αριθμός ταυτότητας και/ή διαβατηρίου και/ή αριθμός αλλοδαπού πολίτη, τηλέφωνο, τηλεομοιότυπο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση υποστατικού, βιογραφικά σημειώματα (CV), ημερομηνία γέννησης, τόπο Γέννησης, ακαδημαϊκά ή άλλα προσόντα που κατέχω, επάγγελμα, επαγγελματική πείρα, στρατιωτικές σας υποχρεώσεις καταδίκες για αδίκημα σοβαρής μορφής, πειθαρχικά παραπτώματα, αναπηρίες κ.α.
- Τα πιο πάνω Προσωπικά Δεδομένα θα χρησιμοποιούνται μόνο για την εξέταση αίτησης πρόσληψης, εργοδότηση και σχετική με την αίτηση ενημέρωση.
- Η παροχή Προσωπικών Δεδομένων που με αφορούν στην ΕΚΚ, αποτελεί νομική ή συμβατική υποχρέωση ή απαίτηση για την εξέταση της αίτησης πρόσληψης και τυχόν άρνηση μου, μπορεί να οδηγήσει στην απόρριψη του αιτήματος μου.
- Η ΕΚΚ μπορεί να διαβιβάσει τα Προσωπικά Δεδομένα μου, μόνο εάν είναι απαραίτητο, σε συνεργάτες της για νόμιμους σκοπούς και/ή σε αρμόδιες αρχές για συμμόρφωση με το Νόμο.

Κατανοώ ότι έχω τα πιο κάτω δικαιώματα σε σχέση με τα Προσωπικά Δεδομένα που με αφορούν:

- ενημέρωσης
- πρόσβασης
- διόρθωσης ή τροποποίησης
- διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη)
- περιορισμού επεξεργασίας
- γνωστοποίησης
- φορητότητας δεδομένων
- εναντίωσης στην επεξεργασία
- στην μη αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων από μέρους της ΕΚΚ
- καταγγελίας στην Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
- ανάκλησης της δήλωσης συγκατάθεσής μου ανά πάσα στιγμή.

Η ανάκληση της συγκατάθεσης μου δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση μου πριν την ανάκλησή της. Σε περίπτωση που η ΕΚΚ ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει έννομο συμφέρον διατήρησης των Προσωπικών Δεδομένων που με αφορούν, το αίτημα μου για ανάκληση και/ή διαγραφή τους, μπορεί να μην γίνει αποδεκτό.

Έχω επίσης ενημερωθεί ότι:
- μπορώ να απευθύνω οποιοδήποτε αίτημα/ερώτημα στoν Υπεύθυνo Προστασίας Δεδομένων στις πιο κάτω διευθύνσεις:
Διαγόρου 19, 1097 Λευκωσία ή dataprotection@cysec.gov.cy

Πολιτική Απορρήτου

Δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα

Όταν επισκέπτεστε και αλληλεπιδράτε με τον ιστοχώρο, μπορεί να συλλεχθούν αυτόματα ορισμένες πληροφορίες, όπως:

  • η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ΙΡ) του υπολογιστή σας,
  • ο τύπος του προγράμματος περιήγησης (browser) και το λειτουργικό σύστημα,
  • είδος συσκευής (φορητός υπολογιστής, smartphone, tablet ),
  • γλώσσα επικοινωνίας και χώρα πρόσβασης στον ιστοχώρο,
  • βασικές πληροφορίες σύνδεσης με το διακομιστή και
  • πληροφορίες που συλλέγονται μέσω Cookies.

Οι λόγοι που χρησιμοποιούμε τις τεχνολογίες αυτές στον ιστοχώρο μας είναι για το μετριασμό των κινδύνων καθώς και την πρόληψη της απάτης ή κακόβουλης ενέργειας.

Στατιστική Ανάλυση

Με τα δεδομένα που συλλέγουμε, μπορούμε να εξάγουμε ανώνυμες, αθροιστικές στατιστικές που μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε πώς το κοινό χρησιμοποιεί τον ιστοχώρο μας έτσι ώστε να βελτιστοποιήσουμε τη δομή και το περιεχόμενό του. Η προσωπική ταυτότητα του επισκέπτη δεν μπορεί να εξακριβωθεί από αυτές τις πληροφορίες.

Cookies και άλλες τεχνολογίες

Ορισμένες πληροφορίες σχετικά με εσάς συλλέγονται αυτόματα μέσω των cookies και άλλων τεχνολογιών. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies πιο κάτω.

Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου

Ο οργανισμός ενδέχεται να τροποποιήσει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

COOKIES

Τι είναι Cookies

Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο δεδομένων που αποθηκεύεται στον υπολογιστή ή σε άλλη συσκευή σας όταν επισκεφθείτε κάποιο ιστοχώρο. Τα cookies χρησιμοποιούνται προκειμένου να παρέχεται στους επισκέπτες πρόσβαση σε διάφορες λειτουργίες. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη στην συσκευή σας με κανένα τρόπο.

Γιατί χρησιμοποιούμε cookies

Η χρήση cookies στον ιστοχώρο μας αποσκοπεί στην καλύτερη εμπειρία πλοήγησης του επισκέπτη στον ιστοχώρο μας και στην παροχή εξατομικευμένων ιστοσελίδων ώστε να αντικατοπτρίζει τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά του.

Μέσω των cookies μπορούμε να εξάγουμε ανώνυμες, αθροιστικές στατιστικές που μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε πώς ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστοχώρο μας έτσι ώστε να βελτιστοποιήσουμε τη δομή και το περιεχόμενό του. Δεν μπορεί να εξακριβωθεί η ταυτότητα του επισκέπτη από αυτές τις πληροφορίες.

Απολύτως Αναγκαία Cookies

Είναι τα cookies που σχετίζονται με λόγους ασφαλείας. IP Address, Τύπος Περιηγητή, Είδος Συσκευής του χρήστη και άλλα σχετιζόμενα για αναγνώριση προσπάθειας παραβίασης ή επίθεσης και διασφάλισης της ομαλής λειτουργίας του ιστοχώρου. Συμπεριλαμβάνονται επίσης, τα cookies εμπειρίας χρήσης, που σχετίζονται με τις ρυθμίσεις του browser, ώστε να λειτουργεί πιο σωστά ο ιστοχώρος στην συσκευή σας χωρίς προβλήματα. Τα cookies αυτά δεν αφορούν προσωπικά δεδομένα.

ΕΝΤΑΞΕΙ!
Ο ιστοχώρος μας χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησής σας. Περισσότερες Πληροφορίες